A jelenlét varázsa

A jelenlét varázsa

Jó szívvel ajánlom, szánj rá időt végigolvasni, mire képes a jelenlét átélt működtetése, a jelenlétvarázs! Talán újra fogod értékelni saját jelenléted lehetőségeit. Talán.

Egy régi sportsérülés miatt hosszabb rehabilitáción vettem részt. Fontos élményemről szeretnék beszámolni nektek, hogy működött kezelésem közben, nehezített körülmények között is, több dimenzióban a jelenlét, mint előhangoló, mint teremtő és gyógyító erő.

A gyógytornászunk Emese kisugárzása, nonverbális és szavakon túli vokális üzenete, olykor fárasztó, többször fájdalmas tevékenységet hangolt át örömmé. 

A célközönség főleg nénikből és bácsikból állt. Gyógytornászunk érezhetően derűs, emberszerető, női jelenléte, az első pillanattól olyan légkört teremtett, ahol mindenki gondolkodás nélkül rábízhatta magát. (!) Mennyire fontos az első pillanat és mennyire fontos, hogy nem akarás, erőlködés, hatalmi (én vagyok a főnök) manipuláció irányította a csoport dinamikáját, hanem egy szelíd érezhető áradás.  

„Figyelek rád!” „Fontos vagy!” „Oldjuk meg együtt!” – mondta Emese szóval és szavakon túli, teljesen-igazán, szeretet- jelenlét-érintéseivel, huncutkodással. Sokan, évek óta nem részesültek ilyen bánásmódban. Az oda-vissza rezgések maguktól kezdtek áramolni, aminek Emese könnyed, szakavatott karmestere volt.

Csicsergése, minden részletre kiterjedő figyelmes kedvessége, a kényszert, együttműködési szándékká, a fáradtságot és fájdalmat, elfogadható természetességgé, később megkönnyebbüléssé, örömmé varázsolta. Saját szememmel láttam, amit később, magamon is éreztem. Rövid időn belül jó hangulat gömbölyödött. A nyögéseket és jajgatásokat is nevetések kísérték. Ki gondolná, hogy kéz- és lábemelések, nyújtások erőlködései és fájdalmai örömet tudnak jelenteni? 

Hogy mitől? Attól a fontos többlettől, ami szakmai és magánéletünk holnapteremtő és boldogító részleteit is át tudja hangolni. Hogy csinálta ezt Emese, a gyógytornász?

Egyrészt elismerésre méltó szakmaisággal, (mint végzett testnevelőnek, jó volt felismerni szakmai felkészültségét), de igazán emberi különlegessége, jelenlétvarázslása működött és működtette a pillanatokat, és emberei érzelmi cselekvési hozzáállását.  Nem csak az a valóság, ami van, de az is, aminek érzed! Így lehet könnyíteni az élet más terheit is! Ugye jó érzés, ha valaki minden rezdülésünkre figyel és pozitívan reagál? Érintve éreztük magunkat. Emesének érintő a személyisége. Figyelemmel, szeretettel, játékkal érintő.

Végiggondoltad már,mitől szerethető valaki? Hogy a szerethetőség, együttműködésre, feltétel nélküli elfogadásra ösztönöz. LEGFINOMABB MOTIVÁCIÓ! 

Tudjuk, az emberi minőség jelenléte tudattalanul is befolyásol minket, előhangol. Minden ember beszéde zene, aminek dallama van. Dallamának pedig érezhetősége. Van, akinek cselló, van akinek tuba, van akinek fuvola vagy hárfa a beszéde. Van aki menüett, aki ballada, van aki mulatós, vagy heavy metál stílusban kommunikál. Emese hangja inkább fuvolázott, pajkos csicsergéssel csábította mozgásos gyakorlataira a „betegeket”. Nem csoda, hogy ennek a muzsikának senki nem tudott és nem is akart ellenállni. Próbáltam rajtakapni, hogy csak rutinból „agylemezre” rögzített megszokásból mondja: „Jól van, ügyesen csinálta Anna mama!” vagy „Tudom, hogy nehéz. Addig csinálja, amíg jónak érzi!”- de nem sikerült. Olyan, szívből muzsikával mondta, hogy semmi esélye sem maradt a legcsekélyebb ellenkezésnek, lustaságnak. Mert nem csak maguknak, de neki is feszítettek, lazítottak, emeltek és fordítottak a tornatársak. Olyan szép emberséggel, mégis természetességgel bánt kis csapatával, hogy valahogy így nem lehetett másként.

Kedves, derűs, viccelődő, áradóan emberszerető volt, mégis határozott. Kézben tartotta a dolgok menetét. Ha valaki próbálta elvinni az óra tartalmát, ritmusát, volt hozzá ügyessége, hogy finom hangnemváltással magánál tartsa az irányítást. Javított, dicsért, korholt, viccelődőt. Mindig annyit és ott, amennyi kellett. A jó arányérzék tehetsége adottság, születni kell rá! 

Gyerekké, gyerekközösségé változtatta a bácsikat és néniket, akik minden alkalommal mosolyogva távoztak a tornáról. Nem volt más választásuk. Ezt érezték, ettől is gyógyultak. 

Azt vettem észre magamon, én is várom a torna kezdetét, mint a mamókák, papókák, s vele azt az érzést is, amit a gyógytornászunk a jelenlétével teremtett. Ez már valami, ugye? Az IGAZI JELENLÉT, jól felismerhető! Ha távolodsz tőle, veled marad. 

A jelenlétvarázs egyedivé tehet hivatásunkban és ott lehet minden találkozásunkban. Ott lehet minden fontos pillanatban, igazi szerelemben, összetartozásban, szülő-gyermek viszonyban. Mert a jelenlét, ha úgy éled: vonzás, érintés, inspiráció, szelídítő és gyógyító erő. Ahogy Emese a gyógytornász éli, műveli,  az éltető varázserő. 

Igazi énje kalitkába zárt madár

Igazi énje kalitkába zárt madár

Szerepében volt otthon

Popper Pétertől olvastam, hogy vannak színészek, akik mesterségbeli tudásuk legjavából formálják meg szerepüket. Úgy tesznek, mint ahogy a szerep és a rendező kívánja, de nem vállnak azzá, akit játszanak. Az öltözőben jelmezükkel együtt megszabadulnak a rövid ideje alakított egyén drámájától, történeteitől, jellemétől. Mások viszont, teljesen azonosulnak a szerepükkel. Ők a varázslók. Ők, nem csak úgy csinálnak, mint ha.. Azzá is válnak, akinek a bőrébe bújnak, megszűnnek önmaguk lenni. Magukkal viszik Raszkolnyikov, …..vagy éppen Tatyjana , vívódásait, lelkesültségét, szomorúságát, privát életükben is. Ezt életük párja bizonyíthatja, és szenvedheti meg leginkább. Minden új darabban kicsit új jellemében ismerhetik meg, és viselhetik el a társukat. A színész egy edény, mondja Popper Péter, aki azzá válik, amit töltenek belé.

Azt vettem észre, sokan közülünk, lehetnek üzletemberek, fodrászok, tanárok, vagy bárki mások, gyerekkorukból, vagy későbbi időszakukból megélt elvárások szerint, kudarcaikból, de akár sikerekből visszajelelt védelmi, vagy bizonyítási szerepüket játsszák. Nem azt, amilyenek valójában, hanem amilyennek elvárták őket, amilyenek szerettek volna lenni, vagy éppen, amilyenné szorongásaik védekezésük, kompenzálásuk tette őket. Ez a szerep, jól begyakorolt, biztonságot nyújtó, rögzült viselkedési forma. Működhet is. De, aki ilyen jellemezben szerepel, arra rátalálhat az érzés: Ez az élet, ez a megnyilvánulás, nem igazán ő, hanem az álarc, amivel összenőtt.

Az elvárások, kudarcok és sikerek diktálta szerepünket játszuk?

Sok, évek, évtizedek óta vezető, nem tud igazán személyes partner, vagy alárendelt lenni. Egy nők bálványa korosodó férfi, sokszor, még ifjú siker-énjét játssza. Nincs ez másként a hölgyekkel sem. De, evezzünk más vizekre, mindannyian ismerünk olyan óvó nénit, tanító nénit, aki kortársaihoz is úgy szól, mint ha a gyerekekhez beszélne, mindenkit dicsér, motivál, vagy éppen kijavít. Aki, azt szokta meg, hogy uralkodnak rajta, mindig alárendelt, szolgálatra kész lesz, mások pedig – kinek ne lenne ilyen valaki az ismeretségi körében – nem tud másként, csak felülről beszélni. Ezekben a privát szférákban nem úgy tesszük, mint a színész, aki edény, és azzá válik, amit töltenek belé, hanem önmagunk helyett az elvárások, kudarcok és sikerek diktálta szerepünket játsszuk.

Azok érzik legjobban magukat a bőrükben….

Úgy tapasztaltam, azok érzik legjobban magukat a bőrükben, azok tudnak legjobban kapcsolódni a környezetükhöz, akik olyanok, vállaltan és szerethetően, vagy elfogadhatóan, amilyenek valójában, amilyennek szeretik magukat. A szerep, bármennyire is begyakorolt, nem lehet olyan harmonikus, mint ha valaki önmagát, erényeit és gyarlóságait hitelesen éli, közvetíti a világ felé. Akkor, erre a milyenségre, hívó jelre érkeznek a környezet válaszai. Mennyivel jobb, ha olyannak fogadnak el, szeretnek minket, amilyenek szeretünk lenni. Van esély kilépni a megszokott jelmezből? Van esély a változásra? Azt gondolom, igen. A jelenlét játékokban nem működnek a szerepek. Aki álarcban játszik, kívül marad.

Hallottam egy történetet

Hallottam egy történetet

Hallottam egy történetet. Szerelmes pár búcsúzott a pályaudvaron.

Mindent beleadtak az elválásuk előtti utolsó pillanatokba. Megszűnt számukra a külvilág, csak egymásnak léteztek. Sütött, melegített a szemérmesen szemlélődő számára is összetartozásuk. Olyan átszellemülten, adták magukat, kényeztették egymást érintéssel, szóval, nézéssel, hogy megtelt a levegő szerelmük szépségével. Ekkor bemondta a hangosbemondó, hogy vonat indul a nyolcas vágányról.

A fiú leszállt, a lány a lehúzott ablakra támaszkodva incselkedett vele. A lány a vonaton, a fiú a peronon készültek a pillanatra, amikor megindul a szerelvény, eltávolodnak egymástól, mind a ketten magukkal viszik az elválás szerelemittas érzését. Ekkor a hangosbemondó jelezte a kedves utasoknak, hogy a pályán történt rendkívüli esemény miatt mégsem indul a szerelvény. A fiú visszaszállt a vasúti kocsiba, újra egymás karjaiba bújtak, újra búcsúztak, de amikor újra a vonat indulását harsogta a hangosbeszélő, már nem volt ugyanaz az érzés. Már valami megváltozott, más kettejük jelenléte. Valahogy fakóbb volt, mint előtte, mert mindenből a legtöbbet, a legszebbet, már odaadták az első búcsúzásnak. Csak néhány perc telt el, mégis más volt a színe, illata, csendje JELENLÉTE ugyannak a mondatnak, integetésnek, távolodásnak. 

Győztes nüánszok

Győztes nüánszok

Mi az a többlet? Mik azok a győztes nüánszok, amitől működik a vonzás, érzékiség, a sárm a karizma, a sikeresség? Mi lehet a titka azoknak az emberek, akiknek szinte mindenki keresi a társaságát?  Valami megmagyarázhatatlan okból „embermágnesként” vonzanak minket és másokat.  Jólesik a közelségük.  (tovább…)

„Az egyiknek sikerül, a másiknak nem”

„Az egyiknek sikerül, a másiknak nem”

Sorsdöntő esélyek a kommunikációban

Gondolkoztál már azon, mitől működik az érzékiség, a sárm, a vonzás?  Mi az a valami, amitől az egyiknek sikerül, a másiknak nem? Van titok? S ha van, mi az? Tanulható a tudatalattira ható személyes varázs? Mitől működik a szimpátia, a spontán együttműködési szándék? Frusztrációid, megfelelési szándékaid, álcáid vagy igazi emberi minőséged táplálják áradó kisugárzásod, ami működteti a világ hozzád viszonyát? Végig gondoltad már, hogy kisugárzásod a kezdeményezője a veled történteknek?

A kommunikációd 90% tudattalan. Érezhető, előhangoló jelenlétben (kisugárzásodban) dőlnek el nagyrészt egy egész életedre kiható lehetőségeid! Vonzó vagy-e mások számára, lesz-e barátság, párkapcsolat egy személyes találkozásból? Összejön-e életed állása, üzlete, amibe minden befektetésed, tudásod, tapasztalatod, ráfordítása készül megtérülni? Itt dőlnek el esélyeid beteljesednek-e.

Ugye, megérezed, ha a vágy tüze lobban a partneredben, de azt is, ha nem alkalmas a pillanat tűzrakásra? Megérzed, ha kiszáradt, elvirágzott egy kapcsolat. Megérzed, ha hamis őszintétlen egy monda, egy nézés, egy érintés, ha bízhatsz valakiben, és ha nem, mert ott van igazi tartalma a jelenlétében.

Mit lehet ezzel kezdeni?

Felhangolható-e az igazi, sugárzó jelenléted? Hogy működtetheted érezni és éreztetni kommunikációd, ami megváltoztathatja kapcsolati és szakmai lehetőségeid? Hogyan tudsz feltűnősködés nélkül is látszani? Hogy lehetsz passzivitásodban is aktív? Hogy fordíthatod javadra a jelenlét kommunikációt? Hogyan változhat ez a tudatos tudatalatti történés automatizmussá? Miként lehet egy jelenlét rejtőzködő, vonzó, érintő, szelídítő, gyógyító, áradó, kezdeményező, inspiráló? Vágykeltő, távolságtartó, elutasító vagy erőszakos, lehengerlő? Melyik hová vezet? Ha, ezek a kérdések felkeltették a figyelmed, jó helyen jársz. Újabb kérdéseket, válaszokat, megoldásokat kaphatsz a hírlevelekben, ha kedvet kapsz hozzá, a Mikola-Jelenlét-tréningek játékaiban megéléseiben. Iratkozz fel a hírlevélre és esélyt kapsz újra gondolni megnyilvánulásaid, finomra hangolni érezhető milyenséged, s vele a világ hozzád való viszonyulását.

Női jelenlét – szelíd hatalom

Női jelenlét – szelíd hatalom

A Nők életében működik csak igazán a „Jelenlét”. Ha valaki, akkor ők tudják igazán használni a Jelenlét-tréning megéléseit. A Nő-ség, nőiesség, annak befelé és a külvilág felé sugárzott minősége döntően befolyásolja a hölgyek önértékelését, belső világuknak a külső világgal való kapcsolódásait, hatásmechanizmusát, egészen bensőséges privát és mindennapi viszonyait. (tovább…)

Férfi jelenlét

Férfi jelenlét

Csak férfiaknak

Sármos vagy férfiatlan, ha egy férfi ért és beszél az érezni és éreztetni kommunikáció nonverbális nyelvén? 
Érzi partnere finom rezdüléseit és tud is rá árnyaltan reagálni. Önmaga minősége szuggesztívebbé, önazonosan érezhetővé válik, ami, már szavait megelőzően előhangolja partnereit a hozzá viszonyuláshoz. Hitelesen, önmaga minőségével teremt atmoszférát az elfogadáshoz . A harmónia, természetesség, eredetiség érezhető, feltűnés nélkül is feltűnő, inspiráció az élet magán és szakmai területén egyaránt. Ha ilyen vagy, szeretnek a társaságodban lenni az emberek, kedvesebbek, együttműködőbbek. Ami belőled árad arra reagálnak tudattalanul. (tovább…)

Töltsd le INGYEN az Életre való című könyv első fejezetét!

Sikeresen megadtad az adataidat!

Valami hiba történt az adataid feldolgozása során. Kérlek, próbáld meg újra!

Mikola Péter az ezen az űrlapon megadott információkat a kapcsolattartáshoz használja fel.