Lehet szelíd hatalom az érezhető jelenlét? Támogathat vagy akadályozhat minket mindennapjaink megannyi helyzetében?

A jelenlétet legtöbbször a „most” pillanatának teljes megéléseként asszociálják. Fontos képesség az élet minőségi átéléséhez! Jómagam tágabb tartalmában értelmezem és használom, amely közelebb áll a színpadi, színészi jelenléthez, melyben a színész teljes átéléssel alakítja az általa megformált szerep minden mélységét.

E szerint a jelenlét az egyénre és pillanatnyi állapotára felcserélhetetlenül jellemző érezhető emberi tartalom, minőség. Megélt éveink örömeinek, frusztrációinak, tapasztalatainak szavakon túl üzenő esszenciája, mely alapján szimpatikusnak, ellenszeresnek, szelídnek vagy erőszakosnak, visszahúzódónak vagy éppen magamutogatónak, hideg távolságtartónak, barátságos szeretnivalónak, pancsernak vagy hozzáértőnek gondolhatnak minket. Ez az érzés irányítja, hogyan viszonyulnak hozzánk, szavainkhoz, nőiességükhöz, férfiasságunkhoz. Mennyire vagyunk elfogadhatóak, kedvelhetőek, hatékonyak aktuális környezetünkben. A jelenlét jeleket küld pillanatnyi állapotunkról, mit gondolunk magunkról, másokról, a pillanatnyi helyzetről, komfortosak vagyunk benne, vagy csak úgy, mint „bal láb a jobb cipőben”. A jelenlét üzen csendjeinkben, testtartásunkban, tekintetünkben, hanglejtésünkben, minden tudattalan megnyilvánulásunkban. Lehet évek alatt ránk nőtt szerep, amely mögött régen elfelejtett igazi énünk gubbaszt, elfojtásaink vagy kompenzálásaink börtönében, de lehet értékeink jó érzést sugárzó vonzása is.

A jelenlét akkor harmonikus, hatékony, ha önazonos

Több mint 30 éves színpadi pályafutásom és modell növendékeket, művészpalántákat, trénereket hatékony jelenlétre tanító tevékenységem is azt igazolta, hogy a jelenlét akkor harmonikus, hatékony, ha önazonos. Ahogy a színészt egy megírt jellem magával ragadó átélése, úgy az egyént saját, önmaga által is elfogadott, szerethető milyensége kell, hogy kitöltse. Így léteznek a gyerekek, amíg nem tanulnak meg fékek, korlátok és elvárások szerint érezni, cselekedni. Tessék csak felidézni, ahogy édesanyja kitárt karja felé szalad egy apróság. Megszűnik a külvilág, csak az érzés van jelen. Így viselkednek a szerelmesek a teljes elfogadás, inspiráló rajongás légkörében is. Csak úgy sugárzik egymásra hangolt jelenlétük! Így működnek azok az emberek, akiknek elfogadó, támogató környezete volt a családban és más közösségekben, szerettek vállalhatóan önmaguk lenni. Ettől érezték és érzik jól magukat a bőrükben. Többségünk viszont rögzült szerepet játszik, szerepe álruhájában jobban biztonságban érzi magát, mint lappangó, igazi, nem tanult jellemében.

Nem túlzás azt állítani, hogy a jelenlét kezdeményezője és meghatározója lehet kapcsolódásainknak. Meghatározza viszonyulásainkat, minden verbális és nonverbális interakciónk hatékonyságát, privát és szakmai életünkben egyaránt. Ezzel visszahat önértékelésünkre, ami befolyásolja pozitív kisugárzásunkat. A piacon ahol vásárolni szoktam, van egy savanyúságos néni, akinél mindig hosszú sor áll, míg a többiek a pultnak támaszkodva várják, hogy valaki az ő árujukat válassza. Elárulom, nem az uborka íze vonzotta ehhez a nénihez a vevőket, hanem a „személyes varázs”, ami nem csak a piaci környezetben működik.

Játékra hívlak Kedves Olvasó!

Képzelj magad elé egy televíziót, amiről levettük a hangot, csak a látványra és megérzéseinkre hagyatkozunk. Nézzük meg közösen Pál Feri atya előadását! Magával ragadó pajkos emberszerető egyéniségéről üzen minden gesztusa, mimikája. Kapcsoljunk tovább. Egészen más Csernus Imre fellépése. Ha nem halljuk, amit mond, akkor is átüt provokatív személyisége. Mindkettőjükről érezhetjük, mit gondolnak magukról és milyen attitűddel viszonyulnak hallgatóságukhoz. Javaslom ezt a játékot kipróbálni magyar és külföldi közéleti személyiségekkel. Tanulságos következtetésekre juthatsz.

Tóth Gabi énekesnő megszólalásai harsányak, mondhatni feltűnöskődőek, nem úgy Zsédáé, vagy Koncz Zsuzsáé, ők más dimenzióban látszanak. Hankiss Elemérről szavak nélkül is sugárzott a bölcsesség az emberek és gondolatok tisztelete, jó értelemben vett alázata.

A jelenlét, akaratunk ellenére, akaratunkon túl is meglepő dolgokról árulkodik rólunk.

Más a jelenlétünk, egy beteljesült együttlét és más egy veszekedés vagy szakítás után. Talán furcsa a példa, de más egy esküvőről, vagy temetésről érkező csoport kisugárzása, más a szurkolótábornak, ha győztes, vagy vesztes mérkőzés után jön velünk szembe az utcán más egy dzsessz és egy rock koncert közönségének. Ha nem vállalja, akkor is kiabál, ha valaki féltékeny vagy sértődött, indokolt vagy képzelt okok miatt. A legtöbb esetben nem is kell mondania, kitalálható, ha egy férfi megkíván egy nőt és viszont, igaz nőknél rejtőzködőbbek a lobbanások.

Kinek ne lennének az életmúzeumában nem felejthető, a vágytól bizsergető, az öntudatlan megérkezésig fejlődő pillanatok, percek, órák. Tessék csak visszagondolni a tegnapi napra, vagy évekkel ezelőtti esetekre, hogy fejlődött, nőt, perzselt, lángolt a szerelmünk jelenléte. Tartalma ott volt az „összekacsintó egymáskeresés”-ben fizikai és lelki érintésben, mozdulat, vagy mozdulatlanság történésében. Nem kellett hozzá pszichológusnak lenni, érzékeny megfigyelő észreveheti, ha a nézésnek, közelségnek a kémia is diktálja a tartalmát.

Az érzékiségnek is van érezhető jelenléte, hatalma és milyen sokszínűen, gazdagon mutatkozik! Mennyire más Marilyn Monroe. Audrey Hepburn, vagy Sharon Stone nőies vonzása, vagy Richard Gere, Al Pachino, vagy Ralph Fiennes sármja. Azok a nők, akik jól bánnak érzéki tartalmukkal, érezhető gyöngédségükkel, szenvedélyességükkel, harmóniájukkal, valahogy könnyebben nyitják a lehetőség kapuit minden területen, mint akiknek formális, vagy kekeckedő a jelenléte, és ehhez még csak nem is kell a férfi lapok címlaplány formáival és méreteivel rendelkezniük. Az igazi férfi karizma is egyfajta emberi tartalom sugárzó jelenléte, amelynek vonzása, biztonsága van, ha természetéből fakad. Taszíthat is, ha egomán, csinált, vagy maníros.

Mi az a valami, amitől az egyiknek sikerül, a másiknak nem? Mi az a többlet vagy hiány, amitől egy hivatása minden technikáját tökéletesen használó énekes csak vokalistája lehet, a nála kevésbé tanult kollégájának? Mitől más ugyanaz a dallam egyiktől, mint a másiktól? Mitől vagyunk elbűvölve az egyik hallatán, míg a másikra azt mondjuk „csak”: „Jó hangja van, szépen énekel”? A titok az érezhetőségben, rejtőzködik. Az érezhetőségben. Az még nem művészet, ha valaki lejátssza a kottába írt hangokat, attól a többlettől születik a varázs, amit tehetsége tartalmából ad át a hangszer magszólaltatásával. Talán patetikusan hangzik, de valami hasonló történik, a személyiség érezhető megnyilvánulásaiban is. Az egyikünk pozitív, vagy negatív megérintő hatást, a másikunk annyi visszhangot vált ki a környezetéből, mint ha ott se lenne.

Milyen behozhatatlan előny, ha valaki jól bánik a szavakon innen és túl üzenő jelenlétével! Igen, akkor is lehet bánni vele, ha tudjuk a jelenlét az esetek nagy többségében nem tudatos tevékenység. Mert az önazonos, érezhető kommunikáció tanulható, ami később automatizmussá válhat. Felhangolható, és felhangolja azokat, akik kapcsolatba kerülnek velünk. A jelenlét minden kapcsolódásunkban működik akár akarjuk, akár nem, csak más tartalommal egy szülő-gyerek, vagy üzleti tárgyalás és szerelmi kapcsolatban. De ami megkérdőjelezhetetlen, döntően befolyásolja az interakció végeredményét. Hogy elfogadja-e a gyerek a felnőtt véleményét, az üzleti partner szimpatikusnak, megbízhatónak, jó partnernek ítél-e meg minket és azt is ébred-e vágy férfi és nő között.

Ahány ember, annyi féle kisugárzás, tartalom, jelenlét. Senki nem teljesíthet emberi minősége felett vagy alatt. Érdemes időt szánni arra, hogy finomra hangoltan sugározzuk a szavakon túli dimenziókban szerepeinken túli milyenségünket. Gondolom, nem lesz vita köztünk abban, hogy azok érzik jobban magukat saját bőrükben a változó világban, akik önazonosan tudják élni és éreztetni értékeiket, emberi tartalmaikat. Legyünk hát jelen a jelenben, legyünk jelen érezhető emberi minőségükben!

Töltsd le INGYEN az Életre való című könyv első fejezetét!

Sikeresen megadtad az adataidat!

Valami hiba történt az adataid feldolgozása során. Kérlek, próbáld meg újra!

Mikola Péter az ezen az űrlapon megadott információkat a kapcsolattartáshoz használja fel.